28 września pomorscy policjanci zwrócą szczególną uwagę na niechronionych uczestników ruchu drogowego. Więcej patroli i więcej kontroli, których celem będzie zmniejszenie ilości zdarzeń z udziałem pieszych i rowerzystów.