Jubileusz administracji morskiej

Urząd Morski w Słupsku obchodził jubileusz 60-lecia swego istnienia. Główne uroczystości odbyły się w Słupskim Inkubatorze Technologicznym, a ich gościem honorowym była wicepremier Elżbieta Bieńkowska, minister infrastruktury i rozwoju. W uroczystości wzięli udział parlamentarzyści ziemi słupskiej, władze wojewódzkie i miejskie, pracownicy oraz licznie zaproszeni goście.

Wicepremier Bieńkowska uhonorowała pracowników administracji morskiej.

[apla]Urząd Morski w Słupsku formalnie powołano rozporządzeniem Ministra Żeglugi nr 96 z dnia 22 maja 1954 roku. Wcześniej istniał w Słupsku Morski Urząd Rybacki z zapleczem biurowym i fachowcami. Urząd rozpoczął działalność 1 lipca 1954 roku po przejęciu od Szczecińskiego Urzędu Morskiego wszystkich spraw należących do jego właściwości terytorialnej dla ówczesnego województwa koszalińskiego. Szereg zmian w organizacji i funkcjonowaniu terenowych organów władzy i administracji spowodowało wprowadzenie od 1 czerwca 1975 roku nowego podziału administracyjnego państwa. Od 1995 roku w ramach Urzędu Morskiego w Słupsku działa Centrum Dyspozycyjno-Kontrolne Administracji Morskiej w Ustce. Jest to jeden z wydziałów Urzędu Morskiego w Słupsku a jednocześnie jedyna taka jednostka na całym polskim wybrzeżu mająca za zadanie koordynację działań kontrolnych wszystkich trzech polskich urzędów morskich.
Urząd zarządza portami morskimi w Dźwirzynie, Łebie, Rowach, Ustce, Darłowie i Kołobrzegu oraz przystaniami w Chłopach, Dąbkach, Jarosławcu, Unieściu i Ustroniu Morskim, a także latarniami morskimi w Kołobrzegu, Gąskach, Darłowie, Jarosławcu, Ustce i Czołpinie. Ma Obwody Ochrony Wybrzeża w Ustroniu Morskim, Darłowie, Łebie i Ustce.
Terytorialny zasięg kompetencji Urzędu Morskiego w Słupsku obejmuje odcinek wybrzeża w granicach powiatów: lęborskiego, słupskiego, sławieńskiego, koszalińskiego i kołobrzeskiego.[/apla]

Wicepremier Bieńkowska odznaczyła medalami za długoletnią służbę pracowników Urzędu Morskiego. Tomasz Bobin, dyrektor Urzędu Morskiego w Słupsku, wręczył pamiątkowe statuetki osobom i instytucjom w podziękowaniu za długoletnią współpracę. Senator Kazimierz Kleina w dowód wielkiego uznania dla Urzędu Morskiego wręczył instytucji Medal Senatu.

Wicepremier przyjechała na uroczystości z Kongresu Morskiego w Szczecinie, odwiedzając po drodze Darłówko, gdzie za ponad 100 milionów złotych realizowany jest projekt umacniania brzegu morskiego. Obecnie to jeden z pięciu największych projektów o łącznej wartości ponad pół miliarda złotych, współfinansowanych z funduszy unijnych, które realizuje Urząd Morski w Słupsku. Wicepremier obiecała, że ministerstwo dołoży starań aby praca Urzędu Morskiego była łatwiejsza i aby urzędowi nie zabrakło pieniędzy na funkcjonowanie. – Dla ludzi z głębi lądu morze kojarzy się z odpoczynkiem i wakacjami. Państwa Urząd jest dowodem na to, że to ciężka praca. Dołożymy starań, aby wasza praca była łatwiejsza i obfitowała w środki – mówiła wicepremier.

(l)

Udostępnij:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *