System czujników ma zostać zamontowany pod koniec tego lub na początku przyszłego roku.W mieście działać będzie pięć urządzeń badających jakość powietrza. Wyniki pobierane z czujników będą wyświetlane na ekranie