Nowe urządzenie w Oddziale Rehabilitacji Kardiologicznej

Oddział Rehabilitacji Kardiologicznej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Słupsku otrzymał do zewnętrzny defibrylator AED.Zwiększy on bezpieczeństwo rehabilitowanych pacjentów w przypadku fizjoterapii prowadzonej poza oddziałem kardiologicznym na terenie rekreacyjnym szpitala.

Urządzenie trafiło do słupskiego szpitala w ramach programu kompleksowej rehabilitacji kardiologicznej „Rehabilitacja kardiologiczna szansą na wydłużenie aktywności zawodowej mieszkańców województwa pomorskiego” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. AED to skrót od nazwy Automated External Defibrillator, czyli Automatyczny Zewnętrzny Defibrylator. W przypadku nagłego zatrzymania krążenia każda osoba (również personel niemedyczny) jest zobowiązana prawnie użyć AED. Małe wymiary i waga AED umożliwiają bezproblemowe zabieranie urządzenia w miejsce ćwiczeń pacjentów.

 

DEFIBRYLATOR – urządzenie którego zadaniem jest przywracanie prawidłowego rytmu serca za pomocą podania impulsu elektrycznego. W przypadku wystąpienia nagłego zatrzymania krążenia, w połączeniu z resuscytacją krążeniowo – oddechową, umożliwia uratowanie życia.

AUTOMATYCZNY – defibrylator AED to urządzenie w pełni zautomatyzowane. Oznacza to, że działa według ustalonego algorytmu, którego zadaniem jest wykrycie nieprawidłowego rytmu serca podlegającego defibrylacji (migotania komór/częstoskurczu komorowego). Urządzenie prowadzi prostymi komunikatami w języku polskim oraz wizualnymi przez cały proces ratowania życia.

ZEWNĘTRZNY – diagnostyka rytmu oraz podanie impulsu elektrycznego  odbywa się za pomocą jednorazowych elektrod przyklejanych na skórę pacjenta.

Udostępnij:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *