Tak ustecki ratusz pracuje w kwarantannie

Od środy,1 lipca, Urząd Miasta Ustka nadal pracuje w systemie ograniczonej dostępności dla interesantów przy  zaostrzonym reżimie sanitarnym. Interesanci przyjmowani są w godz. 8.00-13.00, w wyznaczonych obszarach

1) obszar nr 1 – od wejścia głównego od ul. Ks. Kard. St. Wyszyńskiego do drzwi łączących korytarz na piętrze budynku z wejściem do pomieszczeń 105-117, do Biura Obsługi Interesantów, do pomieszczeń obsługujących dowody osobiste i ewidencję ludności oraz do kasy;

2) obszar nr 2 – od wejścia od ul. Słowiańskiej (nad Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej) do pomieszczeń obsługujących Urząd Stanu Cywilnego.

Sprawy pilne, wymagające osobistej obecności w Urzędzie można załatwić przy bezwzględnym zachowaniu ścisłych wytycznych, które zapewnią bezpieczeństwo pracownikom Urzędu i interesantom, takich jak:

1) oczekiwanie wyłącznie w wyznaczonych miejscach i zachowanie bezpiecznej odległości 2 m, przy minimalnym kontakcie z innymi interesantami – limit osób oczekujących na obsługę
w miejscach wyznaczonych:

– 4 osoby w obszarze nr 1 (na jedną osobę musi przypadać co najmniej 4m2), – 2 osoby w obszarze nr 2,

2) obowiązkowe noszenie maseczek ochronnych lub innego nakrycia ust i nosa,

3) obowiązkowa dezynfekcja rąk lub noszenie rękawiczek jednorazowych.

W Biurze Obsługi Interesantów maksymalnie mogą przebywać dwie osoby, w Ewidencji Ludności i Dowodach Osobistych – jedna osoba, przy kasie – jedna osoba, w Urzędzie Stanu Cywilnego – jedna osoba.

 

Obsługa interesantów w Urzędzie Miasta Ustka odbywa się w godzinach od 8:00 do 13:00:

  • Kasa Urzędu czynna we wtorki i czwartki w godzinach od 8:00 do 13:00,
  • Urząd Stanu Cywilnego czynny we wtorki i czwartki w godzinach od 8:00 do 13:00, w pozostałe dni kontakt telefoniczny pod numerem telefonu 59 8154326,
  • Ewidencja Ludności i Dowody Osobiste czynne w godzinach od 8:00 do 13:00,
  • Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska w zakresie pomocy w wypełniania deklaracji na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych:
  1. a) w przypadku nieruchomości zamieszkałych – we wtorki w godzinach od 8:00 do 13:00,
    b) w przypadku nieruchomości niezamieszkałych – w środy w godzinach od 8:00 do 13:00, w pozostałe dni kontakt telefoniczny pod numerem 59 8154386,

5) sprawy związane z CEiDG – Centralną Ewidencją i Informacją o Działalności Gospodarczej, realizowane są wyłącznie po uprzednim umówieniu wizyty telefonicznie pod numerem telefonu 59 8154302, w godzinach od 8:00 do 13:00.

 

Pozostałe sprawy załatwiane są za pośrednictwem drogi elektronicznej poprzez Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej ePUAP, faxem, e-mailowo, telefonicznie lub osobiście po uprzednim umówieniu wizyty telefonicznie.

Wszelkie pisma urzędowe można składać w Biurze Obsługi Interesantów przez operatora pocztowego lub do specjalnej skrzynki podawczej ustawionej w przedsionku wejścia głównego do Urzędu, od ul. Ks. Kard. St. Wyszyńskiego.

Zaleca się dokonywanie płatności kartą lub przelewem bankowym.

 

Udostępnij:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *