Podyskutuj o strategii Ustki

Władze Ustki zapraszają do szerokiej dyskusji o projekcie Strategii Rozwoju Miasta do roku 2030. Konsultacje dokumentu potrwają do 13 czerwca 2022. Jednak w 23 maja zaplanowane jest otwarte spotkanie w tej sprawie.

Projekt Strategii wskazuje kierunki rozwoju Ustki na najbliższe lata. Określa też najważniejsze cele oraz priorytety i zadania, które będą służyły ich realizacji. Załącznikiem do niego jest diagnoza obecnej sytuacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej naszego miasta. Udział mieszkańców w opiniowaniu tego dokumentu jest niezmiernie ważny.

– Zapraszam Państwa serdecznie na spotkanie, które odbędzie się 23 maja o godzinie 17 w usteckim ratuszu. Będzie to spotkanie konsultacyjne Projektu Strategii Rozwoju Miasta. Zostanie na tym spotkaniu przedstawiona diagnoza strategii oraz część strategiczna tego dokumentu. Będzie można zgłaszać ewentualne uwagi, propozycje zmian do tego projektu – mówi Jarosław Teodorowicz, naczelnik Wydziału Rozwoju Lokalnego i Integracji Europejskiej UM w Ustce.

Projekt jest dostępny na stronie internetowej miasta. Konsultacje odbywać się będą w formie debaty publicznej, a także w postaci zbierania uwag i opinii, które można składać w formie papierowej lub elektronicznej.

Konsultacje społeczne Strategii Rozwoju Miasta Ustka do roku 2030 wraz z Diagnozą sytuacji społecznej, gospodarczej, przestrzennej miasta, kierowane są w szczególności do mieszkańców Ustki, sąsiednich gmin i ich związków,  lokalnych partnerów społecznych i gospodarczych. Debata nad dokumentem ma zakończyć się 13 czerwca.

Udostępnij:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *