Pielęgniarki złożyły skargę ordynator odchodzi

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO W SŁUPSKU

W dniu 16.04.2024 r. Zarząd Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Janusza Korczaka w Słupsku zapoznał się ze sprawozdaniem z kontroli przeprowadzonej przez Komisję powołaną przez Radę Nadzorczą Szpitala. Przyczyną powołania Komisji były sygnały personelu pod adresem Ordynatora Oddziału Chirurgicznego Ogólnego i Chirurgii Onkologicznej któremu zarzucano szereg niewłaściwych zachowań. Komisja w toku swoich działań (tj. ankiet i rozmów z pracownikami) potwierdziła część z tych nieprawidłowości. Ponadto z ustaleń Członków Komisji wynika, iż na Oddziale mogły mieć miejsce sytuacje świadczące o niewłaściwym stosunku niektórych osób wykonujących zawody medyczne w stosunku do kolegów i koleżanek cudzoziemców.

Po otrzymaniu sprawozdania Zarząd Spółki przyjął bez zastrzeżeń sformułowane przez Radę Nadzorczą wytyczne zobowiązując się do:

1.      Przyjęcia regulacji wewnętrznej dotyczącej zatrudniania osób spokrewnionych lub pozostających w związkach o charakterze rodzinnym z osobami pełniącymi funkcje kierownicze.

2.      Zapewnienia możliwości odbycia szkoleń w zakresie przeciwdziałania mobbingowi oraz zachowaniom niepożądanym przez   cały personel Szpitala.

3.      Przeglądu Regulaminu zgłoszeń wewnętrznych w kontekście planowanych regulacji prawnych, w szczególności umożliwienie składane zgłoszeń anonimowych oraz wykreślenie regulacji dotyczącej działań odwetowych.

4.      Poprawy efektywności istniejącego systemu oceny satysfakcji pracowników (np. poprzez zewnętrzny, okresowy audyt oraz rozważenie systemu monitoringu dla osób pełniących funkcje kierownicze).

5.      Przeglądu regulacji wewnętrznych pod kątem właściwego zabezpieczenia pracowników przed dyskryminacją, w szczególności na tle narodowościowym (np. powołanie przedstawiciela pracowników obcokrajowców.)

Po zapoznaniu się z  treścią sprawozdania wieńczącego pracę powołanej Komisji Zarząd podjął decyzję iż nie może on być upubliczniony ze względu na dobro osób których personalia mogły by w ten sposób zostać zidentyfikowane.

Zarząd Szpitala zdecydowanie zaprzecza pojawiającym się w mediach informacjom o działaniach odwetowych jakie rzekomo spotkać miałyby osoby sygnalizujące w toku postępowania przed Komisją nieprawidłowości w postępowaniu innych pracowników Szpitala. Tego typu praktyki obce są kierownictwu Szpitala i nigdy nie były, ani nie będą stosowane.

 Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, iż Ordynator Oddziału Chirurgicznego Ogólnego i Chirurgii Onkologicznej zwrócił się o rozwiązanie umowy o pracę z dniem 10 kwietnia 2024 r. Wniosek został przyjęty.

Udostępnij:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *