Dzisiaj więcej patroli na naszych drogach

Dzisiaj pomorscy policjanci będą prowadzili działania „Prędkość”. Kierujący mogą spodziewać się większej ilości patroli na drogach

W piątek 17 maja pomorska drogówka prowadzić będzie wzmożone kontrole prędkości. Celem akcji jest zmniejszenie zagrożenia bezpieczeństwa na drogach z powodu jazdy
z nadmierną prędkością oraz uświadomienie kierującym konsekwencji jakie niesie za sobą nieprzestrzeganie ograniczeń prędkości.

Kontrole będą miały charakter zarówno statyczny, jak i dynamiczny przy wykorzystaniu pojazdów nieoznakowanych wyposażonych w wideo rejestratory. Do działań włączona zostanie również pomorska grupa SPEED.

 

Prędkość jest jednym z kluczowych czynników wpływających na ryzyko zaistnienia wypadków drogowych. Im większa prędkość, tym cięższe obrażenia uczestników wypadków. Niejednokrotnie różnica 10 km/h decyduje o życiu lub śmierci osób uczestniczących
w zdarzeniu drogowym.

Przypominamy, że przekraczanie prędkości należy do kategorii wykroczeń, za popełnienie których wzrosła wysokość grzywny. Ponadto w przypadku powtórnego przekroczenia dopuszczalnej prędkości od 31 km/h i więcej w ciągu dwóch lat od ostatniego takiego czynu, kwota grzywny ulega podwojeniu.

Art. 38 (Kodeks Wykroczeń)

§ 2. Kierującemu pojazdem mechanicznym ukaranemu za wykroczenie określone w art. 86 § 1a i 2, art. 86b § 1, art. 87 § 1 art. 92 § 2, art. 92a § 2, art. 92b, art. 94 § 1 albo art. 97a, który w ciągu dwóch lat od ostatniego prawomocnego ukarania popełnia to samo wykroczenie wymierza się karę grzywny w wysokości nie niższej niż dwukrotność dolnej granicy ustawowego zagrożenia

Udostępnij:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *