Gmina Potęgowo wspólnie z Powiatem Słupskim przebuduje drogę powiatową z Grąbkowa do Runowa. 8 lipca odbyło się przekazanie placu budowy pierwszego dwukilometrowego odcinka do miejscowości Darżynko. Inwestycja będzie