XV Dzień Godności

Nie będzie zrównoważonego rozwoju miasta, nie będzie sprawiedliwego społeczeństwa jeżeli nie będziemy likwidowali wszelkich barier. Słupsk jest różnorodny, pokazujmy,że jesteśmy fajnym miastem także dla osób niepełnosprawnych.

S0115011-001

Szanowni Państwo dzisiaj mamy wyjątkowy dzień. Dzień Godności Osób z Niepełnosprawnością. To dzień wyjątkowy dla naszego miasta. Słupsk podobnie jak inne polskie miasta , stara się prowadzić politykę przeciwdziałania wszelkim barierom, które utrudniają życie mieszkanie w naszym mieście osobą niepełnosprawnym. Podobnie jak w innych miastach, także u nas osoby niepełnosprawne stanowią integralna część społeczeństwa.

S0575057

Fot. Bartosz Arszyński

Szacuje się, że osoby niepełnosprawne w Słupsku stanowią 13 proc. mieszkańców. Audyt 93 instytucji wykazał,że tylko 1/3 naszych miejsc pracy jest dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. To wielkie wyzwanie dla mnie jako prezydenta miasta walczyć z tymi problemami.- powiedział Robert Biedroń prezydent Słupska na festynie z okazji XV Dnia Godności. Dzieci owacyjnie powitały mera miasta. Później głos ze sceny zabrała Teresa Ławecka przewodnicząca Miejskiej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych. Nagrodzono trenera Wiesława Romańskiego za sukcesy sportowe i serce jakie wkłada w pracę z młodzieżą niepełnosprawną. Dzieci nie mogły doczekać się, kiedy wypuszczą swoje baloniki z marzeniami do nieba. Były konkursy, gry, zabawy i ciepły poczęstunek. Część artystyczną przygotowały słupskie przedszkolaki, warsztaty terapii zajęciowej z miasta i pensjonariusze domów Opieki z Machowina i Lubuczewa. Humory i pogoda dopisały.

Udostępnij:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *