II Kadencja Rady Działalności Pożytku Publicznego

21 listopada br. odbyło się pierwsze posiedzenie Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego II kadencji. Powiat Słupski wspólnie z Radą chce zadbać o dialog obywatelski i współpracę z organizacjami pozarządowymi. Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego swoim działaniem ma wzmocnić społeczeństwo obywatelskie oraz zadbać o rozwój współpracy Powiatu z organizacjami pozarządowymi. Ma ona charakter opiniodawczy i konsultacyjny. Jej członkowie działają społecznie.

W ciągu trzyletniej kadencji do zadań Rady będzie należało:

1) wyrażanie opinii dotyczących funkcjonowania organizacji pozarządowych, w tym w zakresie Programu współpracy Powiatu Słupskiego z organizacjami pozarządowymi oraz dotyczących sprawozdań z realizacji tych programów;

2) opiniowanie projektów uchwał i aktów prawa miejscowego w zakresie sfery zadań publicznych, a także projektów strategii rozwoju Powiatu;

3) udzielanie pomocy i wyrażanie opinii w przypadku sporów między organami samorządu a organizacjami pozarządowymi;

4) rekomendowanie przedstawicieli organizacji pozarządowych do prac w komisjach otwartych konkursów ofert.

W skład Rady wchodzi 11 członków:

– 2 przedstawicieli Rady Powiatu Słupskiego:

Maria Kobylarz i Anna Pietrzak

– 3 przedstawicieli Zarządu Powiatu Słupskiego:

Danuta Rolbiecka, Maciej Wałaszewski i Paweł Lisowski

– 6 przedstawicieli organizacji pozarządowych:

Władysława Hanuszewicz, Joanna Sypuła, Sabina Salagierska, Małgorzata Wolska, Marta Rutkiewicz i Renata Wismont.

Fot. Starostwo Powiatowe

Starosta słupski Zdzisław Kołodziejski wyraził nadzieję, że podobnie jak w I kadencji dzięki zaangażowaniu członków Rady Program Współpracy Powiatu Słupskiego z Organizacjami Pozarządowymi dalej będzie tworzony wspólnie z przedstawicielami organizacji pozarządowych. Ponadto złożył wszystkim członkom Zespołu serdeczne podziękowania za intensywną społeczną aktywność na rzecz rozwijania współpracy między samorządem Powiatowym a trzecim sektorem, jednocześnie żywiąc nadzieję na kontynuację wspólnych działań z wykorzystaniem dotychczasowych doświadczeń.

 Info.Paweł Lisowski

Udostępnij:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *