Słupska Akademia Pomorska w czołówce wgedług rankingu Perspektywy

Słupska Akademia Pomorska, zajęła pierwsze miejsce ex aequo z Akademią im. Jan Długosza w Częstochowie i Uniwersytetem Pedagogicznym im. KEN w Krakowie w rankingu uczelni pedagogicznych w ramach Rankingu Uczelni Akademickich Perspektywy 2018. W Rankingu Kierunków Studiów, w kategorii kierunków humanistycznych filologia polska w naszej Akademii zdobyła czwarte miejsce po filologii polskiej na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytecie Warszawskim i Uniwersytecie Jagiellońskim. To wielki sukces.

Fot. Bartosz Arszyński

W Rankingu Szkół Wyższych Perspektywy 2018 Akademia Pomorska zyskała również wysokie noty w następujących kryteriach (udział procentowy w stosunku do maksymalnej oceny, tj. 100%):

umiędzynarodowienie – wymiana studencka [przyjazdy] (100%)

absolwenci na rynku pracy – ekonomiczne losy absolwentów (70, 04 %)

warunki kształcenia – dostępność dla studentów kadr wysokokwalifikowanych (54,72%)

potencjał naukowy – ocena parametryczna (53.33%)

efektywność naukowa – efektywność pozyskiwania zewnętrznych środków finansowych na badania (47,91%)

umiędzynarodowienie – nauczyciele akademiccy z zagranicy (40,91)

W Rankingu Szkół Wyższych Perspektywy 2018 – Najlepsze uczelnie akademickie 2018 Akademia Pomorska znalazła się, podobnie jak w poprzednich latach, na miejscach 61-70.

http://www.perspektywy.pl/RSW2018/ranking-uczelni-akademickich

Info. Małgorzata Matusiak, Biuro Rektora AP w Słupsku

Udostępnij:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *