Słupscy policjanci przeprowadzą kolejne wzmożone działania poświęcone walce z niewidzialnym wrogiem. Mundurowi będą przypominać o obowiązujących obostrzeniach i będą stanowczo reagować na lekceważące zachowania. Policjanci odwiedzą sklepy i inne miejsca odwiedzane przez większe ilości osób. W związku z kolejnymi obostrzeniami, wchodzącymi w życie 10 października, policjanci będą też informować jakie zmiany są planowane.

Słupscy policjanci zaplanowali przeprowadzenie kolejnych wzmożonych działań poświęconych walce z koronawirusem. Tym razem mundurowi przyjrzą się głównie klientom i pracownikom sklepów działających w Słupsku i na terenie powiatu. Kontroli policyjnych należy spodziewać się też w środkach komunikacji publicznej, w lokalach usługowych, gastronomicznych i w innych miejscach uczęszczanych przez większe ilości osób.

Funkcjonariusze sprawdzą, czy mieszkańcy stosują do obostrzeń i jakie mają podejście do panującej sytuacji. W przypadku rażących naruszeń należy spodziewać się zdecydowanych reakcji mundurowych. Pamiętajmy, że maseczka schowana w torebce czy pod brodą nie uchroni nikogo przed koronawirusem. A bezpieczeństwo jest wspólną sprawą nas wszystkich. Dlatego bądźmy odpowiedzialni, stosujmy się do zaleceń sanitarnych i dbajmy o siebie nawzajem. Zasłaniajmy usta i nos w miejscach, gdzie jest to wymagane i utrzymujmy bezpieczny dystans społeczny. Bądźmy ostrożni i zachowujmy rozwagę w kontaktach z innymi osobami. Pandemia nadal trwa, a znaczny wzrost zachorowań nie napawa optymizmem. Wszystkie ograniczenia i obostrzenia mają na celu przede wszystkim ochronę życia i zdrowia.

Nowy projekt rozporządzenia przewiduje, że z dniem 10 października br. w strefach żółtych ma być obowiązek zakrywania ust i nosa na zewnątrz w przestrzeni publicznej, natomiast zwolnienie z obowiązku zakrywania ust i nosa będzie obowiązywało na terenie lasów, parków, zieleńca, ogrodów botanicznych, ogrodów zabytkowych czy plaży. W przypadku obowiązku zasłaniania ust i nosa obostrzenia w pozostałych miejscach nie zmienią się.

Używanie masek nadal obowiązuje w środkach publicznego transportu zbiorowego, w miejscach ogólnodostępnych, w zakładach pracy oraz w budynkach użyteczności publicznej przeznaczonych na potrzeby: administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, w tym usług pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym; za budynek użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy lub socjalny, oraz w trakcie sprawowania kultu religijnego, w tym czynności lub obrzędów religijnych, w budynku użyteczności publicznej przeznaczonym na potrzeby kultu religijnego oraz na cmentarzu.

Udostępnij:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *