Zmiana warty w słupskiej komendzie policji

 Komendant Wojewódzki Policji w Gdańsku nadinsp. Andrzej Łapiński wręczył rozkazy personalne na stanowiska kierownicze w słupskiej komendzie. Na stanowisko Komendanta Miejskiego Policji w Słupsku powołał nadkom. Mariusza Mejera, natomiast na stanowisko I Zastępcy Komendanta Miejskiego Policji w Słupsku podinsp. Jolantę Burakiewicz. Ze sztandarem słupskiej  jednostki pożegnał się insp. Tomasz Hintz.

W uroczystości uczestniczyli Prezydent Miasta Słupska Pan Marek Goliński i Starosta Powiatu Słupskiego Pan Rafał Konon. Z uwagi na szczególne warunki obostrzeń związanych z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się koronawirusa uroczystość odbyła się z zachowaniem reżimu sanitarnego.

Nadkom. Mariusz Mejer służbę w Policji rozpoczął w 1999 roku. Pracował w referacie prewencji i w zespole kryminalnym w Wejherowie. Doświadczenie na stanowiskach kierowniczych zdobywał w wydziałach dochodzeniowo-śledczym i kryminalnym, których był naczelnikiem i na stanowisku Komendanta Powiatowego Policji w Lęborku, gdzie pełnił służbę przez ostatnie blisko 4 lata.

Podinsp. Jolanta Burakiewicz służbę w Policji rozpoczęła w 1992 roku. Pracowała w Referacie Konwojowym Wydziału Prewencji KMP w Olsztynie, w Wydziale Prewencji KMP Olsztyn. Doświadczenie na stanowiskach kierowniczych zdobywała, obejmując stanowiska Zastępcy Komendanta i Komendanta Komisariatu Policji w Olsztynku (2004-2008), Naczelnik Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego w KPP Ostróda, Naczelnik Wydziału Interwencyjnego w KMP Olsztyn, Naczelnik Wydziału Zabezpieczenia Miasta w KMP Olsztyn. Od 25 października 2021 r. pełniła obowiązki I Zastępcy Komendanta Miejskiego policji w Słupsku.

Nowym komendantom gratulujemy i życzymy samych sukcesów w zarządzaniu słupską jednostką.

Udostępnij:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *