Po raz trzeci o miano najlepszego dyżurnego w kraju rywalizowało 17 dyżurnych reprezentujących komendy wojewódzkie i Komendę Stołeczną Policji. Jednym z uczestników turnieju, który rozgrywał się w katowickiej