Profesor Śpiewakowski nie żyje

25 września 2015 r. odszedł od nas wychowawca wielu pokoleń studentów i naukowców, emerytowany profesor zwyczajny śp. prof. dr hab. Eugeniusz Ryszard Śpiewakowski – były Dziekan Wydziału Rolnictwa i Biotechnologii Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy.  005 W osobie Profesora żegnamy szlachetnego i prawego Człowieka. Prof. Śpiewakowski zmarł w piątek. Był wybitnym specjalistą z zakresu ekologii i ochrony przyrody, cenionym pedagogiem i zasłużonym nauczycielem akademickim, oddany pracy naukowej i dydaktycznej. Urodził się 3 kwietnia 1928 r. w Zakrzewiu woj. kujawsko-pomorskie. Ukończył botanikę w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Łodzi w 1956 r. Doktoryzował się w zakresie nauk rolniczych i leśnych w Wyższej Szkole Rolniczej w Szczecinie w 1968 r., a habilitację w zakresie nauk rolniczych (ekologii) uzyskał w 1974 r. w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. W 1968 r. zostaje adiunktem w Zakładzie Biologii w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Słupsku, a w okresie 1969 – 1975 dziekanem Wydziału Matematyczno – Przyrodniczego tej uczelni. W latach 1976 – 1979 zostaje prorektorem ds. nauki. 007 Prof. dr. hab. Eugeniusz Ryszard Śpiewakowski był niewątpliwie jednym z najbardziej znanych ludzi nauki w naszym regionie, znany z wielu badań terenowych zajmujących się wpływem elektrowni szczytowo – pompowych na środowisko przyrodnicze. Był ekspertem do spraw elektrowni wodnych w naszym kraju, a także ekspertem w zakresie ich lokalizacji. Był głównym specjalistą przy budowie elektrowni w Żydowie i Żarnowcu. Od 1981 r swoją karierę naukową wiąże z Uniwersytetem Technologiczno-Przyrodniczym w Bydgoszczy. Za swoją działalność został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz Medalem Komisji Edukacji Narodowej. Rodzinie i najbliższym wyrazy głębokiego współczucia i żalu składa redakcja „Zbliżeń”.

Udostępnij:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *