Sukces rekrutacji na AP

Akademia Pomorska w Słupsku na rok akademicki 2015/2016 przyjęła na studia licencjackie, magisterskie oraz doktoranckie łącznie ok. 1180 kandydatów, tj. o kilkadziesiąt osób więcej niż w roku ubiegłym. Z dniem pierwszego października na studiach pierwszego stopnia naukę rozpoczęło 760 studentów, zaś na studiach drugiego stopnia 400 studentów w systemie st. stacjonarnych oraz niestacjonarnych.

_DSC3896

Niewątpliwie warto podkreślić, że w tym roku uczelnia uruchomiła wszystkie kierunki, które obejmowała oferta edukacyjna, w tym jeden z nowych – Administrację. To duży sukces zważając na trwający niż demograficzny i fakt, że w poprzednich latach nie wszystkie kierunki mogły być uruchomione ze względu na nikłe zainteresowanie kandydatów.

Największą popularnością wśród tegorocznych kandydatów na studia cieszyły się kierunki: Filologia angielska, Bezpieczeństwo narodowe, Pielęgniarstwo oraz Pedagogika. Jest to czołówka kierunków studiów od lat najchętniej wybieranych przez kandydatów. W tym roku dużym zainteresowaniem cieszyła się również Biologia oraz Edukacja techniczno – informatyczna (inż.), która w ubiegłym roku niestety ze względu na zbyt niską liczbę zrekrutowanych kandydatów nie mogła być uruchomiona.

Rok akademicki 2015/2016 będzie miał bardzo „międzynarodowy charakter”, ze względu na dużą liczbę studentów z zagranicy, którzy podejmą naukę w murach słupskiej Alma Mater. W ramach Programu Erasmus + studiować będzie 31 studentów (z Grecji, Rumuni, Turcji i Hiszpanii), zaś w ramach semestralnej wymiany ponad 100 – osobowa grupa studentów z Ukrainy oraz 22 studentów z Kazachstanu. Coraz bardziej rozwija się również program „Podwójny dyplom”, który Akademia Pomorska realizuje przy współpracy z Chersońskim Uniwersytetem Narodowym w ramach wspólnych programów kształcenia na kierunkach: Pedagogika, Ochrona środowiska, Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej. Studenci z Ukrainy studiują jeden semestr w AP,

_DSC3885

Fot.Bartosz Arszyński

drugi na Ukrainie i po trzyletnim cyklu kształcenia otrzymują dwa dyplomy: dyplom swojej macierzystej uczelni oraz Akademii Pomorskiej w Słupsku. W ramach tego programu naukę rozpoczęło 26 osób.
Warto podkreślić, że również studenci Akademii Pomorskiej będą podejmowali studia w zagranicznych uczelniach, m.in. w ramach programu Erasmus + 26 studentów w bieżącym roku będzie mogło uczyć się w partnerskich uniwersytetach w całej Europie. Dzięki podpisanej umowie z Uniwersytetem Stanowym w Winonie od semestru letniego studenci wyjadą również na studia do USA.

Udostępnij:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *