„Żydzi – kultura, historia i tożsamość”. Innowacja pedagogiczna w ZSI

W Zespole Szkół Informatycznych w Słupsku wprowadzono innowację pedagogiczną pod nazwą „Żydzi – kultura, historia i tożsamość”.

Innowację wprowadziła w słupskim ZSI Ewelina Walczak, nauczycielka języka polskiego. W ramach projektu polonistka włączyła doń uczniów klasy 3 Liceum Sztuk Plastycznych im. Stanisława Ignacego Witkiewicza, którzy w zakresie zadań projektowych zgromadzili materiał dotyczący życia mieszkańców Słupska narodowości żydowskiej oraz głównych motywów dotyczących tej mniejszości narodowej w całym kraju. Licealiści poznali miejsca najważniejsze dla Żydów polskich w Słupsku oraz całej Polsce. Udali się na spacer „Śladami Żydów słupskich”, wzięli udział w dwóch konkursach na temat takich postaci, jak Irena Sendlerowa i Marek Edelman zajmując wysokie noty na arenie ogólnopolskiej. Ponadto w skład działań młodzieży weszły dodatkowe lekcje o historii, kulturze oraz tożsamości Żydów polskich.

Ważnym elementem innowacji było wprowadzenie w obszarze szkoły zagadnienia Holocaustu. Nauczycielka ze Słupska przeprowadziła szereg prelekcji na temat ofiar żydowskich rzezi II wojny światowej. Wykorzystała w tym celu materiały pochodzące z zbiorów Instytutu Pamięci Narodowej Zaprezentowała też wydarzenia z historii własnej rodziny z dnia 9 grudnia 1942 r., kiedy to w bestialski sposób Niemcy zamordowali pięciu jej członków za ukrywanie dwóch Żydów, ojca i syna. W listopadzie 2013 r. Pani Ewelina wraz z pozostałymi członkami rodziny odebrała z rąk Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego pięć Krzyży Komandorskich Orderu Odrodzenia Polski przyznanych pośmiertnie członkom rodziny Proczek za złożenie największej ofiary w imię obrony wartości ludzkich.

– Innowacja miała na celu poszerzenie treści nauczania o ponadczasowe wartości związane z tolerancją wobec mniejszości narodowej, jaką są polscy Żydzi. W dobie podziałów społecznych, wojen religijnych i zagrożeń bardzo ważnym jest propagowanie postaw wzajemnego poszanowania i budowanie pozytywnych relacji między narodami pozbawionych niszczących stereotypów – mówi Ewelina Walczak.

Finałem innowacji jest wystawa publiczna w słupskim ZSI, która eksponuje prace uczniów Liceum Sztuk Plastycznych będące ewaluacją projektu. Są to plakaty z obejrzanych filmów, recenzje oraz fotografie niektórych miejsc związanych z życiem słupszczan narodowości semickiej. – Mamy nadzieję, że prezentacja pozwoli przyswoić najważniejsze kwestie dotyczące tej mniejszości narodowej oraz wzbogaci wiedzę o kulturze i tożsamości Żydów, ludzi tak bardzo doświadczonych antysemicką nagonką w różnych okresach historii – mówi polonistka.

Udostępnij:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *