Zbiornik retencyjny jak nowy

Ponad pół miliona złotych pochłoną prace przy przebudowie zbiornika retencjonującego wodę w Zagórkach oraz terenu do niego przylegającego. W okresie obfitych opadów czy intensywnych roztopów będzie retencjonować nadmiar wody. Na wypadek ewentualnych susz stanowić będzie bardzo ważny punkt jej poboru. Budowa nowej infrastruktury rekreacyjnej podniesie natomiast atrakcyjność samej miejscowości.

Fot. UG Kobylnica

W związku z całkowitą degradacją zbiornika retencjonującego wody opadowe z obrębu miejscowości Zagórki Gmina Kobylnica przystąpiła do jego przebudowy oraz renaturyzacji. Zamierzone działania renowacyjne ukierunkowane były na poprawę warunków technicznych obiektu retencjonującego wodę a także na przebudowę urządzeń odwadniających – rurociągów, studzienek zbiorczych, mnicha przelewowego. Inwestycja obejmuje także wykonanie nowego zagospodarowaniu terenu znajdującego się w obrębie samego zbiornika. Budowana na tym terenie nowa infrastruktura rekreacyjna ma na celu również zmianę wizerunku centralnie położonego terenu miejscowości Zagórki oraz zapewnienie mieszkańcom miejsca do spotkań, aktywnego spędzania czasu wolnego oraz miejsca do zabaw dla dzieci.

Wartość inwestycji wynosi 553 500,00 zł, z czego 171 509,00 zł to dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Termin zakończenia realizacji inwestycji wyznaczono do dnia 26.07.2020 r.

To kolejne zadanie inwestycyjne realizowane w ostatnim czasie w miejscowości Zagórki. W latach 2017-2018 wybudowano tu lokalny system zbierania i oczyszczania ścieków oraz przebudowano urządzenia wodociągowe, natomiast w 2020 roku zmodernizowano istniejące oświetlenie poprzez montaż 12 punktów oświetleniowych typu LED.

Wcześniej za kwotę ok. 1,3 mln zł w Gminie Kobylnica zakończono rewitalizację przestrzeni publicznej w Runowie Sławieńskim, Reblinie, Zębowie i Sycewicach poprzez zagospodarowanie terenów wokół zbiorników wodnych wraz z ich renaturyzacją. Gmina pozyskała na realizację tego zadania dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020 w wysokości 70 % kosztów kwalifikowanych.

Udostępnij:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *