Jest umowa na węzeł transpportowy

 Zarząd Infrastruktury Miejskiej w Słupsku podpisał z firmą ATP Budownictwo Sp o.o. ze Słupska umowę na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w zakresie budowy transportowego węzła komunikacyjnego Słupska w ramach projektu „Węzeł transportowy Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Słupska z elementami priorytetów dla komunikacji zbiorowej”. W ramach inwestycji powstanie nowoczesny, funkcjonalny i skrojony na miarę słupskich potrzeb dworzec autobusowy wraz z miejscami parkingowymi, połączony bezpośrednio z dworcem kolejowym przez tunel pod torami, którego budowa zostanie zrealizowana w ramach inwestycji PKP PLK S.A.
Zakres zadania obejmuje budowę wielofunkcyjnego dworca autobusowego po zachodniej stronie torów kolejowych wraz z zapleczem socjalnym oraz  miejscem obsługi podróżnych udostępnionym dla przewoźników międzynarodowych i regionalnych wraz z dojściem oraz dojazdem dla pojazdów samochodowych, a także rowerów od strony osiedla Zatorze przez przebudowywaną ulicę Towarową. Na terenie nowego dworca autobusowego przewidziano budowę budynku wielofunkcyjnego (z odtworzeniem fragmentu elewacji historycznego budynku od strony stacji kolejowej), placu manewrowo-postojowego dla autobusów, przystanków z peronami dla obsługi pasażerów oraz dwoma parkingami dla samochodów osobowych. Docelowo dworzec autobusowy zostanie połączony z dworcem PKP przy ul. Kołłątaja poprzez tunel dla pieszych pod torami kolejowymi. Tunel ten zostanie wybudowany przez PKP PLK, natomiast inwestycja miejska będzie dowiązywać się do części kolejowej tworząc funkcjonalną całość.
Na części terenu dworca, przyległej do placu manewrowego znajdzie się parking dla samochodów osobowych. Parking obejmuje 52 standardowe miejsca postojowe oraz 16 powiększonych miejsc specjalnych, w tym dla osób z niepełnosprawnościami, Taxi, a także miejsc postoju krótkotrwałego typu „kiss&ride”. Kolejne miejsca postojowe  powstaną na parkingu, który zostanie wybudowany w południowej części Węzła. Przy dworcu zaplanowano parking rowerowy (bike&ride) na 56 miejsc (stojaków)
z samoobsługową stacją naprawy rowerów i elektrycznym kompresorem rowerowym.
W pierwszym etapie dojazd do dworca autobusowego będzie możliwy od strony istniejącej ul. Towarowej. W ramach inwestycji przewiduje się przebudowę ul. Towarowej na odcinku o długości ok. 265 m, od ul. Sobieskiego do torów kolejowych. Przebudowa ulicy Towarowej obejmuje przebudowę jezdni, budowę nowych chodników, ścieżki rowerowej oraz przebudowę istniejących zjazdów i miejsc postojowych. Po relokacji przez PKP torów odstawczych możliwe będzie wykonanie dodatkowego połączenia
drogowego bezpośrednio do ronda u zbiegu ulic Sobieskiego i Banacha.
Wybudowane zostaną także dodatkowe odcinki ulic i dróg dla obsługi obiektu dworca autobusowego. Przewidziano budowę nowego odcinka ulicy, określonego nazwą roboczą Nowa Towarowa (długość ok. 322 m), który pozwala na objazd wokół terenu Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej nr 2.
Budowa węzła integracyjnego, parkingów (park&ride, bike&ride,) oświetlenia, monitoringu, wprowadzenie elementów małej architektury i
informacji pasażerskiej, zadaszenia dojść w obrębie węzła oraz umożliwienie zmiany środków transportu w dogodnych warunkach spowodują
wzrost komfortu podróżujących i podniesie atrakcyjność komunikacji zbiorowej, a także po oddaniu do użytku tunelu pod dworcem PKP w
zdecydowany sposób poprawi warunki komunikacji pieszej i rowerowej pomiędzy Zatorzem i centrum Miasta.
Powstaniu węzła towarzyszyć będzie modernizacja i rozbudowa istniejącego systemu informacji pasażerskiej, polegająca na montażu 32. nowych tablic, w tym 16. w lokalizacjach, w których dotychczas ich nie było.
W przetargu nieograniczonym na budowę węzła, ogłoszonego w trybie zaprojektuj i wybuduj, złożone zostały trzy oferty, z których
najkorzystniejszą, na kwotę 28.900.000,00 zł brutto przedstawiła firma ATP Budownictwo Sp z o.o. ze Słupska.
Planowany czas realizacji zadania to 27 miesięcy od dnia zawarcia umowy. Realizacja projektu „Węzeł transportowy Miejskiego Obszaru
Funkcjonalnego Słupska z elementami priorytetów dla komunikacji zbiorowej” odbywa się przy współfinansowaniu ze środków Unii
Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020.
Udostępnij:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *