Cyfrowe Centra Edukacji w usteckiej bibliotece

Ustecka Biblioteka Miejska, jako jedna spośród 20 placówek w Polsce, przystąpiła do realizacji projektu, który pomaga w adaptacji uczniów z Ukrainy, a także wspiera integrację dzieci polskich i ukraińskich.

W ramach programu “Biblioteka dla wszystkich. Różni. Równi. Ważni.” w bibliotekach uczestniczących w projekcie powstają Cyfrowe Centra Edukacji, w których uczniowie i uczennice z Ukrainy otrzymają wsparcie w nauce ukraińskiej i polskiej podstawy programowej.  Biblioteki wyposażone są w potrzebny sprzęt i materiały edukacyjne, a do pomocy dzieciom zatrudnieni są nauczyciele mówiący po ukraińsku. CCE mają na celu wsparcie edukacji i integracji dzieci oraz przeciwdziałanie wykluczeniu. Zajęcia w Bibliotece Miejskiej w Ustce rozpoczynają się 22 września. Wsparcie udzielane będzie w czwartki w godz. 13.30-16.30, piątki 14.30-17.30 i soboty 10.00-14.00. Chętne osoby mogą zgłosić się do Biblioteki, ul. Kopernika 22.

Cyfrowe Centra Edukacji tworzone w polskich bibliotekach mają wspierać starania systemu oświaty oraz organizacji pozarządowych w zapewnieniu dzieciom dostępu do edukacji, stacjonarnego wsparcia nauczyciela oraz umożliwić uczniom i uczennicom rozwój kompetencji społecznych i integrację w nowym środowisku. Możliwość nauki języka polskiego zwiększa także szanse dzieci na efektywną naukę w polskich szkołach.

 

Z danych UNHCR wynika, że pod koniec czerwca 2022 r.  tylko ok. 40% dzieci ukraińskich, przebywających na terenie Polski, było zarejestrowanych w polskich placówkach oświatowych. Pozostałe dzieci prawdopodobnie uczyły się zdalnie w ukraińskiej szkole online w warunkach zbliżonych do ocenianych niekorzystnie doświadczeń pandemicznej edukacji zdalnej. Część dzieci mogła być pozbawiona odpowiednich warunków lub sprzętu do nauki zdalnej, a co za tym idzie – dostępu do edukacji.

 

Brak kontaktu z rówieśnikami oraz stacjonarnego wsparcia nauczyciela może wywierać negatywny wpływ zarówno na dobrostan psychiczny dzieci, jak i na jakość ich kształcenia. Do największych wyzwań związanych z zapewnieniem dostępu edukacji ukraińskim dzieciom na uchodźstwie można zaliczyć barierę językową, znaczące obciążenie dla polskiego systemu oświaty, konieczność nostryfikacji dyplomów nauczycieli ukraińskich, a także dużą liczbę dzieci niezarejestrowanych w polskich szkołach, którym trudno w tej sytuacji udzielić pomocy.

 

„Biblioteka dla wszystkich. Równi. Różni. Ważni” to projekt społeczno-edukacyjny umożliwiający dzieciom i młodzieży, zarówno z Ukrainy, jak i z Polski, wspólną naukę, zabawę i nawiązywanie relacji. W ramach projektu dzieci, młodzież oraz opiekunowie mogą skorzystać z nowoczesnej bezpłatnej oferty programowej, nawiązać przyjaźnie, a nawet uczyć się wzajemnie swoich języków i kulturowych zwyczajów. Projekt realizowany jest przez międzynarodową organizację humanitarną Save the Children International oraz Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, finansowany ze środków Danmarks Indsamling oraz SCI.

 

Udostępnij:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *