Od jutra nie będzie można przejechać ulicą Mostnika. Ma to związek z przygotowaniem do wykonania warstwy bitumicznej jezdni.   Ulica Mostnika zostanie zamknięta na całej długości łącznie z