Maseczki dla ustczan

Ustka otrzymała od wojewody pomorskiego jednorazowe maseczki. Są one przeznaczone dla najbardziej potrzebujących mieszkańców. Sprawdź gdzie można je otrzymać.

Mieszkańcy mogą odebrać maseczki, w ilości 4 sztuk na osobę, w następujących punktach:

 • Urząd Miasta Ustka, Biuro Obsługi Interesantów, ul. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 3
 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 3
 • Straż Miejska – samochód patrolowy
 • Ośrodek Sportu i Rozwoju, ul. Grunwaldzka 35
 • Biblioteka Miejska, ul. Kopernika 22
 • Usteckie Centrum Usług Społecznych, ul. Wiejska 10

Maseczki można odbierać w godzinach pracy ww. instytucji. Ponadto będą one dostępne w szkołach, przedszkolach, siedzibach stowarzyszeń senioralnych (Uniwersytet Trzeciego Wieku oraz Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów) Bibliotece, Domu Kultury. Mieszkańcy, którzy odwiedzają te instytucje mogą tam odebrać maseczki.

Lista instytucji, do których samorząd przekazał maseczki w celu ich sprawnej dystrybucji. Trafiły one do:

 1. Siedziby Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów.

 2. Szkół Podstawowych nr 1, 2 i 3

 3. Miejskich Przedszkoli nr 1, 2 i 3

 4. Żłobka Miejskiego

 5. Domu Kultury

 6. Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych

 7. Niepublicznego Przedszkola ,,Na Wydmie” i Przedszkola Kaszubskie Słoneczni

 8. Niepublicznej Szkoły Podstawowej ADVENTURE

 9. Parafii p.w. Najświętszego Zbawiciela

 10. Parafii p.w. NMP Gwiazdy Morza

 11. Parafii p.w. Św. Ojca Pio

 12. Parafii p.w. Św. Marka Ewangelisty

 13. Kościoła zielonoświątkowego

 14. Spółdzielni mieszkaniowej ,,Korab”

 15. Spółdzielni mieszkaniowej ,,Łosoś”

 16. Spółdzielni mieszkaniowej „Stoczniowiec”

 17. Spółdzielni mieszkaniowej ,,Zrębiec”

 18. Spółdzielni mieszkaniowej ,,Jedność”

 19. Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Nr 3 PSP

 20. Komisariatu Policji

 21. Karetki BUS-MED

Udostępnij:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *