Brakuje pieniędzy na remont zabytkowej wieży w kościele św. Jacka. Na profesjonalne prace potrzeba około miliona złotych. Twa właśnie fachowa ekspertyza i szacowanie kosztów odbudowy zniszczonego hełmu na